Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz ve Fen ve Teknoloji Eğitimi Topluluğu tarafından çevrimiçi BİLİM ve AVRUPA NÜLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ (CERN) konulu konferans gerçekleştirildi. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansı akademik personel ve öğrenciler ilgiyle takip ettiler.

Doç. Dr. ŞAHİN, konferansa CERN laboratuarının tarihçesinden bahsederek başladı. Geçmişte, CERN laboratuarında proton-proton, elektron-pozitron çarpışmaları için kurulmuş bir çok parçacık çarpıştırıcısının olduğundan bahseden ŞAHİN, günümüzde Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)’de Büyük Hadron Çarpıştırıcısının çalışmakta olduğunu söyledi. Ayrıca CERN’nün dünyanın en büyük parçacık çarpıştırıcısı laboratuarı olduğundan da bahsetti. CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısının süperiletken mıknatıslı hızlandırıcı kavitelerinin yerin yaklaşık 100 m altında bulunan ve 27 km çevreye sahip olan halka şekilli devasa tünellerin içinde yer aldığından da bahsetti.

 


21 Haziran 2022